Laserbehandling av inflammationer med terapeutisk laser

Denna lasertyp kännetecknas av att den går djupt ner i vävnader. Problem med seninflammationer, smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor. Exempel är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar, olika idrottsskador, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak. Även bihåle- och öroninflammationer kan behandlas med framgång.

1). Hur går behandlingen till?

Laserljuset kommer ut från en ett handstycke. Man håller då bara änden av handstycket mot det ställe där man behandlar. Beroende på lasertypen i fråga så tränger ljuset in mellan 1 och 5 cm i vävnaden. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över så kan en behandling ta mellan någon minut och en halvtimme. Behandlingen kan även kompletteras med manuell punktmassage med maskin.

2). Vad händer efter behandlingen?

Två saker kan inträffa. Vid behandling av kroniska problem kan en smärta öka eller uppträda 6 - 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Smärtan beror på att det kroniska problemet triggas igång. Detta är i princip en bra reaktion för då vet man att patienten reagerar på behandlingen och det gör inte alla. Smärtan brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.

Det andra som kan hända är att en smärta försvinner efter behandlingen. Laserljuset kan ibland ge en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att om smärtan kommer från en skada i sena eller muskelfäste eller led så hindrar den en överbelastning genom att det helt enkelt gör ont om man belastar. Om smärtan försvinner efter en behandling så kan laserns smärtlindrande effekt leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc innan terapeuten ger klartecken.

3). Hur många behandlingar gör man för att få resultat?

Man brukar behandla tätare i början (var 2:e - var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 - 15 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

Man brukar börja med 3 behandlingar med 2 dagars mellanrum och därefter någon eller några enstaka behandlingar med 4 dagars mellanrum. Varje delbehandlingen kan även kombineras med manuell massage av det skadade området för ytterligare effekt vilket också kan gör att man känner av en smärta efter behandlingen eller "mörbultad" som man brukar säga.

4). Hur bra effekt har laserterapi och hur stor är chansen att bli bra?

Alla reagerar inte lika på laserbehandling och det beror också på hur länge man haft inflammationen. Man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående medans andra behöver fler behandlingar. Ca 10 % reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod. Vissa problem lämpar sig mer för laser än andra. 

 

 

google7d447ad677c88a5b.html